להבים - טיילתמזמין: רשות הניקוז בשור שיקמה || תיאור: חיבור היישוב אל היער והנחל העוטפים אותה ממערב דרך טיילת עירונית. || שטח הפרוייקט: 2 ק"מ אורך

בשיתוף אד׳ שרה גנזל כחלק משותפות קוטוק גנזל ברמן ארכיטקטים

  • google-plus-square
  • facebook