מזמין: עיריית באר שבע || תיאור: חיבור הציר האזרחי של באר שבע, העירייה, קריית הממשלה, בתי המשפט, אל תחנת הרכבת והתחנה המרכזית, תוך יצירת מרחב עירוני חדש המאורגן כחדרים נושאיים: סלון עירוני, חדר מים, גן ואחרים || שטח הפרוייקט: כ- 40 דונם 

בשיתוף אד׳ שרה גנזל כחלק משותפות קוטוק גנזל ברמן ארכיטקטים

באר שבע - מרחב התחנה המרכזית

 

  • google-plus-square
  • facebook