top of page

תוכנית בניין עיר

המשרד עוסק רבות בתכנון עירוני הכולל בין היתר תכניות מתאר כוללניות: רמת-גן, מיתר, מעיליא, מסמכי מדיניות: שכונת פלורנטין, קריית גת, העיר רחובות, יער חולדה ושכונות: רמות יורם (5900יח"ד), צפון מערב הרצליה (12,00יח"ד), צפון מזרעה (500 יח"ד), מרכז מגדל העמק ועוד.

bottom of page