top of page

משרד  ברמן-ברוט אדריכלי נוף עוסק בתכנון המרחב הפתוח עבור אנשים וקהילות.

למשרד פרוייקטים מגוונים  באדריכלות נוף ועיצוב עירוני : פארקים, נחלים, יערות, מתחמי מגורים , תכנון כוללני לשכונות וערים ועוד. הנחת העבודה של המשרד היא שתכנון טוב פורץ גבולות דיסציפלינריים. 

המשותף לעבודות המשרד אינו קנה המידה, גודל הפרויקט או הפרוגרמה, כי אם עוצמת הזיקה בין מקצועות התכנון, העיצוב והחקירה המרחבית.

אופי המשרד, עובדיו ועבודתו מוכתב לפי עקרון זה באופן מלא. 

בבסיס העשייה שלנו, מצויה עבודת הצוות  בה כל אחד מהעוסקים במלאכה מביא עמו השכלה, ניסיון וכישורים רב תחומיים התורמים למוצר המשותף. 

אנחנו עוסקים בלימוד מתמיד, תוך התעדכנות בהתפתחויות האחרונות בתיאוריה ובפרקטיקה של התחומים השונים. רעיונות ושיטות עבודה חדשות מוטמעים כל העת בעבודה השוטפת.

ברמן ברוט אדריכלי נוף
bottom of page