top of page

אצטדיון נתיבות

אצטדיון נתיבות ע"פ תיק מוצר טוטו. האצטדיון כולל מגרש דשא סינטטי, מלתחות, חדרי שחקנים ושופטים, יציע ועוד.
מתחת ליציע הצופים, ממוקמים חדרי המלתחות והשחקנים.
היציע עצמו מקרה כולו על מנת ליצור הצללה קבועה והגנה מפני גשם

ההדמיות להמחשה בלבד

אדריכלים

בשיתוף עם אדריכלית מיכל חידו-ביטרמן

שנת ביצוע

2020

מזמין

עיריית נתיבות

bottom of page