top of page

בית בנימיני

פרויקט בית בנימיני הוא פרויקט של שימור ושיקום אחד מבתי הראשונים ברמת השרון. שיקומו של הבית, כוללת את הפיכתו למוזיאון ראשונים. חלק מרכזי באתר, הוא חצר הבית וכיכר המוזיאון אשר מהווים מצד אחד המשך ישיר של סיפור הראשונים ומן הצד השני כיכר מרכזית לעיר בקצה שדרות ביאליק הראשיות.
התכנית מייצרת כיכר עיר חדשה המתווכת בין שדרות ביאליק לבין המרחב הפתוח של בית בנימיני ומזמינה השתתפות, שיטוט ושהייה.

2023

ההדמיות להמחשה בלבד

רמת השרון

שנת תיכנון:

רמת השרון

מיקום:

בית בנימיני רמת השרון

מזמין:

bottom of page