top of page

גשר ויצמן | נתיבות

גשר וייצמן, מהווה המשך של השדרות ראשיות בעיר נתיבות. בין המרקם הוותיק של נתיבות לבין חלקיה החדשים של העיר הנבנים בימים אלו מצפון, עובר נחל בוהו במרחב מיוער. הגשר, מחבר בין שני חלקי העיר, הוותיק והחדש תוך שהוא עובר מעל ובתוך נחל בוהו ומנגיש את מרחב היער להולכי הרגל ורוכבי האופניים ומשמש כמבואה ראשית למערכת הטיילות שבו.
לצדן של מסעות הגשר, תוכננו מהלכי הולכי רגל ואופניים במדרגות וברמפות אשר יורדים אל נחל ויער בוהו.
תכנון זה, מאפשר לנוסעים ברכב לחוש את המעבר דרך צמרות עצי היער ולהולכי הרגל ורוכבי האופניים לגשת את פיסת הטבע העירוני המצויה בלב העיר.
הירידה אל נחל בוהו, מתחברת למערך טיילות ענף אשר עובר בקו המגע של שכונות העיר עם הנחל. כמו-כן עוברת הטיילת דרך הפארק העירוני של נתיבות ודרך פרוגרמות של טבע פנאי ונופש נוספות אשר מצויות במרחב ולצידי נחל בוהו.

ההדמיות להמחשה בלבד

פרוגרמה

גשר רכב והולכי רגל

מיקום

נתיבות

שנת ביצוע

2020

מזמין

עיריית נתיבות

bottom of page