top of page

חלומות | גבעת שמואל

מתחם מגורים של 240 יח"ד בגבעת שמואל ובו שטח פתוח נרחב שמתחבר לשצ"פ שכונתי.
המרחב הפתוח הפרטי, מדורג ומפנה יציע להתרחשות העירונית המרכזית – השצ"פ.

שטח

7 דונם

כמות יח"ד

240

אדריכלות בניין

גלאורפישביין אדריכלים

שנת ביצוע

2019

מזמין

שיכון ובינוי

bottom of page