top of page

מבואת בארי

מבואת בארי, נקודת תצפית, אזורי תוכן ושילוט עם הסברה על הסביבה ועל סיפור כוחות האנז"ק בנגב
מבואת בארי מהווה חלק מתכנית נתיב האנז"ק, המתפרס על כ-160 ק"מ ועובר ב-23 רשויות שונות.
שביל האנז"ק במרחב הנגב מספר את הסיפור ההיסטורי של כחות האנז"ק בנגב - ה'איגוף הגדול', תנועת כוחות האנז"ק בנגב שבסיומו נערכה מתקפת הפרשים האחרונה בהיסטוריה על העיר באר שבע.

שותפים

קק"ל, רט"ג

פרוגרמה

מבואה על נתיב האנז"ק

שנת הקמה

2018

מזמין

קק"ל

מיקום

בארי

bottom of page