top of page

מסילת מנשה מקטע דרומי

מסדרון תחבורתי הכולל את מסילת מנשה מקטע דרומי המתוכננת להתחבר למסילה המזרחית באזור צומת אחיטוב ולהמשיך כ-22 ק"מ צפונה עד אזור כפר קרע ומחלף כביש 65 ואת מקט כביש 444 באזור זה.
העבודה על התכנית כוללת בחינת חלופות, תסקיר השפעה על הסביבה ותכנון ראשוני למסילה, הכביש מבני הדרך והשיקום הנופי לאורכם.
הפרוייקט הוא אחד מהפרוייקטים הראשונים המתוכננים בBIM בנתבי ישראל ומשמש פיילוט לתכנון זה.

ההדמיות להמחשה בלבד

סטטוס

עריכת מסמכים לאחר הגשת פרקים א-ב

מתכנן ראשי

חסון ירושלמי תכנון הנדסה אזרחית

מזמין

נתיבי ישראל

מיקום

מסילת מנשה

bottom of page