top of page

מרכז תחבורה | באר שבע

תכנון מפורט של מרכז התחבורה באר שבע. התכנון יצר מרחב רציף להולכי הרגל בעיר מהציר האזרחי העירוני ועד לתחנה המרכזית ותחנת הרכבת העירונית. התכנון יצר כיכר עירונית חדשה ומשמעותית המורכבת מחדרים שונים, אזורי הסבה מוצלים, אזור מים ואזור גן. בנוסף, כלל הפרוייקט, חידוש רציפי האוטובוסים העירוניים והרחובות המקיפים את המרחב.

שטח הכיכר

12 דונם

שנת ביצוע

2014

עלות ביצוע

40 מיליון ש"ח

מיקום

באר שבע

מזמין

עיריית באר שבע

שטח כללי

70 דונם

bottom of page