top of page

מתחם ההסתדרות גבעתיים


מסמך העיצוב מגדיר מסגרת תכנונית ועיצובית לתכנון המבנים והמרחב הציבורי בשכונה. המסמך מגדיר את הכלים והתנאים להתחדשות עירונית אינטנסיבית במתחם תוך גיבוש זהות עירונית למרחב הציבורי והרחובות ושימור איכויות קיימות.
תכנון המרחב הציבורי שם דגש על עידוד השימוש בתנועות רכות על ידי יצירת תנאים פיזיים ואקלימיים מיטביים. ייחודום של רחובות שונים בהתאם לתפקידם העירוני וההררכיייה התנועתית שלהם בא לידי ביטוי בעיצוב טיילת רחוב המאבק המסחרית ושוקקת החיים לעומת הרחוב השכונתי הירוק, רחוב ההסתדרות.
התכנון המפורט לביצוע בהובלת משרד דקר בניה והנדסה, כולל את עיצוב הרחובות והשצ"פים, שכבת הצמחייה, פרטי הרחוב ועוד

ההדמיות להמחשה בלבד

מזמין תכנון לביצוע

עיריית גבעתיים, דקר בניין והנדסה

מתחם ההסתדרות גבעתיים

מזמין ועורך מסמך עיצוב אדריכלי נופי: עיריית גבעתיים, פרחי צפריר אדריכלים

bottom of page