top of page

נחל ותיקים

טיילת נחל ותיקים המלווה את ערוץ נחל ותיקים, משלבת שביל אופניים ושביל הולכי רגל מהווה מחבר של העיר אל יער אופקים ונחל פטיש הסמוכים לה. הטיילת מתחילה בלב העיר אופקים בסמוך למרכז העיר, העירייה ולרחוב הרצל הראשי. בחלק עירוני זה, משמשת הטיילת מרחב למפגש עם טבע עירוני, מתקני משחק ומקומות ישיבה. בהמשך מובילה הטיילת אל חיבור העיר לתחנת הרכבת מצד אחד ומן הצד השני, גישה אל מרחבי היער בהם גם שלל אתרי עתיקות ואתרים בעלי חשיבות היסטורית. בשלב זה מתחברת הטיילת מסלולי טיול טבעתיים ולסינגל האופניים המפורסם של אופקים.
הטיילת מלווה כולה בשילוט מיוחד שעוצב לפרוייקט זה וכולל דברי הסבר, הכוונה וידוע.

שנת ביצוע

שלב א 2015
שלב ב- 2017
שלב ג 2021

מזמין

קק"ל, רשות ניקוז שקמה בשור, אופקים

bottom of page