top of page

סט פרטים | קק"ל

עיצוב והגדרה מחדש של השפה האדריכלית של האלמנטים הבנויים ביערות הקהילתיים של קק"ל.
התכנון ערך חשיבה מחודשת תוך התבוננות בשפת היער האייקונית של קק"ל ויצרת סט פרטים חדש הכולל ורהיטים, מבני יער, מסתורי צפרות, מצפורים, שילוט והכוונה, מתקנים שונים ואחרים אשר יוצבו ביערות קק"ל השונים.

ההדמיות להמחשה בלבד

מיקום

יערות קק"ל

שנת ביצוע

2020

מזמין

קק"ל

bottom of page