top of page

סיטי פארק | באר שבע

המרקם הייחודי של פלורנטין, עירוב השימושים, מבנה הבלוקים הייחודי וקיומו של מסחר סיטונאי מצויים בלבה של התכנית אשר מתמקדת בין היתר בהסבת שטחים המוקדשים לרכב לטובת הולכי הרגל תוך שימת לב ושימור המרקם הייחודי הקיים.

שנת ביצוע

2014

מזמין

עיריית באר שבע

bottom of page