top of page

פארק המייסדים גבעת שמואל

פארק המייסדים הוא שכונתי המוקף במגדלים בצפון גבעת שמואל. הקו המקשר בין חלקי הפארק סיפור המיםץ מופעי מים שונים החל במזרקת הכניסה דרך נחל זורם ועד לבריכה ביולוגית רחבת ידיים, מהווים הזדמנות לבאי הפארק להתבונן, לשמוע ולשכשך המיםץ זאת לצד אזורי דשא נרחבים המשמשים גם להשהיית מי נגר בעתות גשם. הפארק מורכב מחדרים מגוונים אשר מספקים שלל חוויות: גינת הפרפרים הצבעונית והפורחת מכילה צמחייה מושכת פרפרים וציפורים ומהווה הזדמנות למפגש בלתי אמצעי עם טבע עירוניץ חדר הבימבות מורכב ממפת גבעת שמואל המאפשרת לפעוטות ללמוד ולהכיר שימוש בכלי רכב שוניםץ חדר המשחקים בלבו של הפארק מורכב ממתקני משחק גדולים ומגוונים לכלל הגיליאים בשכונה, זאת לצד חדר המים ואמפי הדשא הרחב בצפון הגן.

צילום

יואב פלד

שנת ביצוע

2020

עלות ביצוע

30 מליון ש"ח

מיקום

גבעת שמואל

מזמין

גבעת שמואל

bottom of page