top of page

פארק נתיבות

פארק האגם נתיבות הוא הפארק העירוני של העיר נתיבות. היכן שהיה בעבר מצבור פסולת, עומד כיום פארק ובו אגם ביולוגי, אזורי משחק, אמפי דשא, אזורי ספורט פיקניק ועוד. במסגרת הקמת הפארק, נלקחה מה שהייתה בעבר מטמנת פסולת בניין, נגרסה והפכה למצעים ולמבנה של גשר ירושלים הסמוך שנבנה במקביל לבניית הפארק.
במרחב החפור, נבנה אגם ביולוגי אשר עושה שימוש וטיהור במי המט"ש העירוני הסמוך.
הפארק העירוני, המשתרע על כ-70 דונם מהווה מספק מרחבים פרוגרמתיים מגוונים ובהם: אזור מתקני משחק, אזור ספורט ובו מגרש סקייט פארק, מיני פיץ׳, כדור עף חופים ועוד. בנוסף מצויות בפארק נקודות פיקניק, שהייה ומנוחה רבות.
הפארק, מהווה גם מבואה ראשית, לנחל בוהו הסמוך

מזמין

החברה הכלכלית נתיבות

מיקום

נתיבות

שטח

70 דונם

שנת ביצוע

2018

מזמין

עיריית נתיבות

bottom of page