top of page

פלורנטין

מסמך מדיניות נופי- תנועתי לשכונת פלורנטין שבתל אביב - יפו אשר מטרתו היא הגדלת היצע המרחב הציבורי, הגברת ההליכתיות וצמצום תנועת הרכב הממונעת בשכונה.
המרקם הייחודי של פלורנטין, עירוב השימושים, מבנה הבלוקים הייחודי וקיומו של מסחר סיטונאי מצויים בלבה של התכנית אשר מתמקדת בין היתר בהסבת שטחים המוקדשים לרכב לטובת הולכי הרגל תוך שימת לב ושימור המרקם הייחודי הקיים.
התכנית עושה שימוש במנעד פעולות רחב לטובת הגברת ההליכתיות בשכונה ומגדירה את תפקיד והררכיית הרחובות השונים להולכי הרגל ולרכבים. במרכז התכנית, מוגדרת ה'טבעת הירוקה' של פלורנטין. טבעת זו, מהווה את שלד המרחב הציבורי וההליכתי של השכונה המצטרף למעט השטחים הירוקים הקיימים במרחב וכוללות רחובות אשר תנועת הרכב בהם מצומצמת או מתבטלת.

תכנון תנועה

דבורה סטולרסקי, הנדסת תנועה ותחבורה

שנת תכנון

2021

מיקום

שכונת פלורנטין תל אביב - יפו

מזמין

עיריית תל אביב - יפו

bottom of page