top of page

רמות יורם-ביצוע המרחב הציבורי

תכנון לביצוע של המרחב הציבורי בשכונת רמות יורם שבשטחה המערבי של נתיבות. התכנון כלל את פירוט הרחובות והשצ"פים של השכונה ושם דגש על יצירת תנאים אקלימיים מעודדי הליכתיות, קישוריות למרקם הותיק ויצירת מרחב ציבורי מזמין ומגוון.

שטח

1738 דונם

מזמין

עיריית נתיבות

bottom of page